#fishmys

Zásady Ochrany Osobních Údajů
Poslední úprava byla 11.11.2020

1. Podmínky
Vstupem na webové stránky fishmys.cz, blog.fishmys.cz, webdesignerka.eu, misakankova.cz a další příbuzné weby, které odkazují na tyto podmínky, souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami, všemi platnými zákony a předpisy a souhlasíte s tím, že odpovídáte za dodržování všech platných místních zákonů. Pokud s žádnou z těchto podmínek nesouhlasíte, je zakázáno používat tyto stránky. Materiály obsažené na těchto webových stránkách jsou chráněny příslušným zákonem o autorských právech a ochranných známkách.

2. Použití Licence 
Povolení je dočasně stáhnout jednu kopii materiálů (informací nebo softwaru) na těchto webových stránkách. Stáhnutí je dovoleno pouze pro osobní, nekomerční a přechodné prohlížení (Pokud není uvedeno v detailu popisku jinak). Jedná se o udělení licence, nikoli o převod vlastnictví, a na základě této licence nesmíte:
- upravovat nebo kopírovat materiály; 
- používat materiály k jakémukoli komerčnímu účelu nebo k veřejnému vystavení (komerčnímu nebo nekomerčnímu);
- pokusit se dekompilovat nebo zpětně analyzovat jakýkoliv software obsažený na webových stránkách Michaely Kaňkové;
- odstranit z autorských práv jakékoli autorské nebo jiné vlastnické zápisy; nebo
- převést materiály na jinou osobu nebo "zrcadlit" materiály na jiném serveru.

Tato licence automaticky zaniká, pokud porušíte některá z těchto omezení a Michaela Kaňková ji může kdykoliv ukončit. Po ukončení prohlížení těchto materiálů nebo po ukončení této licence musíte zničit veškeré stažené materiály, které máte k dispozici, ať už v elektronické nebo tištěné podobě.

3. Zřeknutí se odpovědnosti
Materiály na stránkách Michaely Kaňkové jsou poskytovány „tak jak jsou“. Michaela Kaňková neposkytuje žádné záruky, a tímto se zříká veškerých záruk, také se zříká podmínek prodejnosti a vhodnosti pro určitý účel.

Michaela Kaňková dále nezaručuje ani nepředkládá žádné prohlášení týkající se přesnosti, pravděpodobných výsledků nebo spolehlivosti použití materiálů na svých webových stránkách nebo jinak souvisejících s těmito materiály nebo na jakýchkoli stránkách odkazovaných na tyto stránky.

4. Omezení 
Michaela Kaňková ani její dodavatelé v žádném případě nenesou odpovědnost za případné škody (včetně, bez omezení, škod za ztrátu dat nebo zisku, nebo z důvodu přerušení podnikání) vyplývajících z použití nebo neschopnosti používat materiály na webových stránkách Michaely Kaňkové.

5. Přesnost materiálů
Materiály, které se objevují na webových stránkách Michaely Kaňkové, mohou obsahovat technické, typografické nebo fotografické chyby. Michaela Kaňková neručí za to, že některý z materiálů na internetových stránkách je přesný, úplný nebo aktuální. Michaela Kaňková může kdykoliv bez předchozího upozornění měnit materiály obsažené na svých internetových stránkách. Michaela Kaňková se však nezavazuje aktualizovat materiály.

6. Odkazy
Michaela Kaňková neschválila všechny stránky odkazované na její webovou stránku a neodpovídá za obsah těchto stránek. Zahrnutí jakéhokoliv odkazu neznamená souhlas Michaely Kaňkové. Používání takových odkazovaných webových stránek je na vlastní riziko uživatele.

7. Změny 
Michaela Kaňková může tyto podmínky kdykoli bez předchozího upozornění editovat. Používáním této webové stránky souhlasíte s tím, že budete vázáni tehdejší verzí těchto smluvních podmínek.

8. Rozhodné právo
Tyto obchodní podmínky se řídí a vykládají v souladu se zákony České republiky. 

Cookies
Pokud máte účet a přihlašujete se k webu, nastavíme dočasné cookie pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní data a při zavření prohlížeče se zruší. 

Při přihlašování se vám nastaví také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost jeden den a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. 

Jaké soubory cookies jsou používány na jednotlivých webových stránkách, lze prozkoumat přes horní pole prohlížeče:

Cookies a vložený obsah z dalších webů
Příspěvky na stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

S kým sdílím vaše údaje
Vaše údaje vyplňujete na webových stránkách Michaely Kaňkové, které jsou vytvořeny pomocí systému WordPress. Další aplikace, které využívá pomáhají k přehlednosti webu a nabízených služeb. Dále používá bezpečný systém třetí strany pro e-mail marketing. Tento systém uchová Vaše údaje na listu u třetí strany provozující systém pro e-mail marketing. Po přihlášení do email listu jsou Vaše údaje uschovány po dobu maximálně 5ti let. Z tohoto tzv. listu se můžete kdykoliv odhlásit pomocí tlačítka na kterémkoliv z Vámi přijatých e-mailů od Michaely. Poté po 30-ti dnech budete kompletně smazán z tohoto systému. 

Pro zpracování platby Michaela používá platební systém Stripe nebo jiný uvedený na jednotlivých stránkách. Vybírá systémy bezpečné a roky ověřené uživateli. 
 
Jak uchovávám vaše údaje
Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, prodejů a dostupnosti případného členského účtu.  

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost) se ukládají také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. 

Uživatelé mohou smazat svůj účet napsáním emailu na misa@fishmys.cz. Administrátoři webu mohou také osobní informace zobrazit a upravovat.

Jaké máte práva?
Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které jsou o vás uchovávány, včetně všech údajů, které jste zde poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás Michaela uchovává. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsou povinné uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kam posílám vaše data?
Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

Vaše kontaktní údaje
Vaše kontaktní údaje, osobní údaje a další informace Michaela neprodává jiným společnostem.

Dodatečné informace
Jak chráním vaše osobní údaje
Tyto a další webové stránky, kterých je vlastníkem provozovatel Michaela Kaňková jsou chráněny systémem třetí strany a šifrovány pomocí SSL Certifikátu.

Jaké mám postupy při úniku informací
Důsledně zjistit, odkud informace unikla a sdělení těchto informací postiženému zákazníkovi. 
Další řešení je na domluvě se zákazníkem.

Od kterých třetích stran získávám osobní údaje?
Údaje získává dobrovolně od osoby, která chce využívat služeb. Žádné osobní údaje Michaela nemá zakoupené od třetích stran.

Michaela Kaňková - Provozovatel služby