#fishmys

Podmínky Použití
Poslední úprava byla 17.10.2021

1. VZTAH.
Toto je závazná dohoda. Používáním internetové stránky umístěné na adrese fishmys.cz, blog.fishmys.cz, webdesignerka.eu, misakankova.cz a další příbuzné weby Michaely Kaňkové, které odkazují na tyto podmínky, (dále jen "Stránky" nebo "Služba") nebo jakýchkoli služeb poskytovaných v souvislosti s tímto webem souhlasíte s dodržováním těchto Podmínek použití a berete na vědomí uvedené GDPR + Cookies informace a uvedené informace o Vyloučení odpovědnosti, jelikož tyto informace mohou být pozměněné provozovatelem: Michaela Kaňková ("Provozovatel"), bez předchozího nebo pozdějšího oznámení.

2. OCHRANA SOUKROMÍ.
Provozovatel respektuje Vaše soukromí. Zásady ochrany osobních údajů jsou začleněny do této dohody, více na stránce GDPR + Cookies (Zásady ochrany osobních údajů).

3. PRÁVNÍ PŘEDPISY.
Tyto podmínky jsou vykládány v souladu s právními předpisy České Republiky.

4. ŽÁDNÉ ZÁRUKY.
Provozovatel tímto odmítá nést jakékoli záruky. Tato stránka je dostupná "tak jak je" bez jakýchkoli druhů záruk. V případě jakéhokoli poškození přijímáte riziko možné škody, ztráty, nemožnosti používání stránky nebo služby. Provozovatel nezaručuje, že stránka nebo služba bude splňovat vaše požadavky nebo že stránky nebo služby budou nepřerušeny a bez chyb. Je na vaší zodpovědnosti, abyste podnikli veškerá preventivní opatření nutná k zajištění, že žádný obsah, který můžete z těchto webových stránek získat, nebude obsahovat viry nebo jiné potenciálně škodlivé počítačové kódy. 

5. OMEZENÁ ODPOVĚDNOST.
Odpovědnost provozovatele k vám je omezená. V maximálním rozsahu povoleném zákonem, provozovatel v žádném případě nebude nést odpovědnost za škody jakéhokoli druhu (Včetně, zvláště, náhodné nebo následné ztráty zisku nebo ušlé údaje, data) vyplývající z nebo v souvislosti s vaším používáním stránky nebo jiných materiálů nebo služeb poskytnutých provozovatelem. 

6. AFFILIATE STRÁNKY.
Provozovatel nemá žádnou kontrolu nad jakoukoli třetí stranou nebo materiálem. Provozovatel spolupracuje s řadou partnerů, jejichž internetové stránky mohou být vzájemně propojeny. Vzhledem k tomu, že ani provozovatel, ani stránka nemají kontrolu nad obsahem a výkonem těchto partnerských a přidružených webů, provozovatel neposkytuje žádné záruky ohledně přesnosti, měny, obsahu nebo kvality informací poskytovaných těmito stránkami a Provozovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za neúmyslný, nevhodný, nepřesný, zavádějící nebo protiprávní obsah, který může být umístěn na těchto stránkách. Podobně v souvislosti s používáním stránek můžete mít přístup k položkám obsahu (včetně webových stránek), které jsou vlastněny třetími stranami. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Provozovatel neposkytuje žádné záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost, měnu, obsah nebo kvalitu tohoto obsahu třetí strany. Pokud není výslovně stanoveno jinak, budou tyto Podmínky užívání řídit vaše používání jakéhokoli obsahu třetí strany.


7. ODPOVĚDNOST.
Souhlasíte s tím, že odškodníte provozovatele za určité vaše jednání a opomenutí. Souhlasíte s tím, že odškodníte provozovatele, jeho případné zaměstnance, konzultanty, zástupce a další osoby ve vztahu k provozovateli osobním nebo pracovním od jakýchkoli a veškerých tvrzení, ztrát, odpovědnosti, ručení, škody, a / nebo nákladů (včetně přiměřených advokátních poplatků a nákladů) vyplývající z vašeho přístupu k webu nebo jeho používání, porušení těchto smluvních podmínek nebo porušení duševního nebo jiného práva jakékoli osoby nebo subjektu jiným uživatelem vašeho účtu. Provozovatel vás bude okamžitě informovat o jakémkoli takovém nároku, ztrátě, odpovědnosti nebo poptávce a poskytne vám na vaše náklady přiměřenou pomoc při obraně jakéhokoli takového nároku, ztráty, odpovědnosti, škody nebo nákladů.


8. COPYRIGHT.
Veškerý obsah webu nebo služby je: Copyright © Michaela Kaňková, Jahodová 4318, 468 01 Jablonec nad Nisou. Všechna práva vyhrazena.


9. NESPLATNOST.
Pokud z jakéhokoli důvodu soud shledá, že jakýkoli termín nebo podmínka v těchto Podmínkách použití je nevynutitelná, všechny ostatní podmínky zůstanou nezměněny a v plné platnosti a účinku. Žádná vzdání se jakéhokoli porušení jakéhokoli ustanovení těchto Podmínek užívání nebude znamenat zřeknutí se jakéhokoli předchozího, souběžného nebo následného porušení stejných nebo jiných ustanovení této smlouvy a žádná výjimka nebude účinná, pokud nebude písemná a nebude podepsána oprávněným zástupcem osvobozující strany.

10. ŽÁDNÁ LICENCE.
Nic na této webové stránce nesmí být chápáno jako udělení licence k užívání jakékoliv ochranné známky, servisních značek nebo log, které vlastní provozovatel nebo třetí strana.

11. MÍSTO PROVOZOVNY.
Místo je řízeno a provozováno v České Republice. Zamýšlené publikum pro tuto stránku se skládá především z jedinců v České Republice. Provozovatel neposkytuje žádné prohlášení, že některý z materiálů nebo služeb, ke kterým jste získali přístup, jsou k dispozici nebo vhodné pro použití v jiných lokalitách. 

12. POLITIKY VRÁCENÍ.
Michaela vyrábí vlastní produkty, většinou se jedná o handmade digitální produkty nebo informační produkty. Pokud není v popisku uvedeno jinak, zboží se zasílá elektronicky. Nic Vám tedy fyzicky nedorazí na Vaši adresu. Většinou se jedná o digitální obsah, bez fyzického doručení zboží (vždy uvedeno v popisku). Jakmile u Michaely zakoupíte digitální produkt, zpřístupní se Vám odkaz a 14ti denní odstoupení od smlouvy zaniká.

Pokud u Michaely nakupujete, souhlasíte s tím, že Vám digitální obsah bude dodán ještě před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy (digitální obsah je dodán obratem).

Pokud Michaela prodává fyzické produkty, zasílá je na Vámi uvedenou adresu po připsání platby na jejím čísle účtu. Podmínky vrácení a prodejní informace jsou více zpracovány na konkrétních e-shopech nebo portálech, kde Michaela nabízí své služby nebo produkty.

Pokud nakupujete produkt, přes Michaely affiliate link, řídíte se podmínkami na konkrétních stránkách třetí strany.

13. CENY A POLITIKA DOSTUPNOSTI PRODUKTU / SLUŽBY.
Vyhrazujeme si právo měnit ceny a dostupnost produktů a služeb kdykoli a bez upozornění. Cena, kterou zaplatíte při nákupu produktu nebo služby, je cena, kterou zaplatíte, a nevztahuje se na ni jiná částka pro zpětné vrácení peněz, pokud se cena změní. 

Pokud nakupujete produkt, přes Michaely affiliate link u třetí strany, řídíte se podmínkami na konkrétních stránkách.